Om Dermia

Daniel Habashi ble ferdig utdannet lege på Pomeranian Medical University i Polen i 2010, og spesialiserte seg deretter i allmennmedisin. I løpet av 2022 vil han være ferdig med sin spesialisering i hud og veneriske sykdommer. I det daglige jobber han ved hudavdelingen på Førde sentralsykehus, i tillegg til å drive Dermia. Han har tidligere jobbet ved hudavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.

I 2017 åpnet Habashi Dermia-klinikken for å hjelpe enda flere med utfordringer og plager knyttet til huden.

På Dermia får du hjelp til det du lurer på om hudbehandling.
SE VÅRE BEHANDLINGERBESTILL TIME

Dr. Daniel Habashi

Lege i Spesialisering i Hudsykdommer og Spesialist i Allmennmedisin.

Arbeidserfaring:
Des: Konstituert Overlege ved Hudavdelingen Førde
Mai - des: Side utdanning ved Revmatologisk Avdeling, Førde sykehus
Aug 2019 - mai 2020: Lege i spesialisering ved hudavdelingen, Haukeland Sykehus
Nov 2016 - Aug 2019:  Lege i spesialisering ved hudpoliklinikk, Helse Førde
Feb 2015 - Apr 2016:  Konsulent og utvikler ved PasientSky AS
Feb 2012 - Nov 2016:  Fastlege ved Gloppen Legesenter
Feb 2012 - Nov 2016:  Legevaktslege ved Gloppen Legevakt
Feb 2012 - Aug 2015:  Sykehjemslege ved Gloppen Omsorgssenter
Aug 2011 - Feb 2012: Turnustjeneste ved Halden Kommunelegekontor, Halden
Aug 2010 - Aug 2011: Turnustjeneste ved Sykehuset Østfold Fredrikstad
BESTILL TIME

Vi tar vare på huden din

Vi tilbyr private tjenester til pasienter som ønsker en vurdering av huden uten å måtte henvises via fastlege.